Privaatsuspoliitika

Andmebaasi haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Näitejate Liit MTÜ. Andmebaasi haldaja töötleb andmebaasi kasutajate isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses („GDPR“) ning muudes vastavates õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.

 

Kogutavad andmed:

  • Isiklikud andmed (nimi, ettevõte)
  • Kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)
  • Andmebaasi sisselogimise andmed (sisselogimise aeg, otsingute ajalugu, projektid)

 

Andmebaasi kasutajal on andmesubjektina järgmised õigused oma isikuandmete suhtes:

  • Õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele;
  • Õigus taotleda isikuandmete parandamist juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • Õigus isikuandmete ülekandmisele;
  • Õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele.

 

Nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda andmebaasi haldaja poole enliit@enliit.ee

Sulge

...