Kasutustingimused

1. Sissejuhatus

1.1. Eesti näitlejate andmebaasi haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Näitlejate Liit MTÜ (Sakala 3, 10141 Tallinn, enliit@enliit.ee).

 

1.2. Andmebaasile on juurdepääs näitlejatel ning registreeritud professionaalsetel kasutajatel. Professionaalsetel kasutajatel tuleb juurdepääsu saamiseks esitada kasutajaõiguste taotlus järgneva vormi kaudu. Näitlejatel on juurdepääs oma profiilile läbi Eesti Näitlejate Liidu kodulehe.

 

2. Andmebaasi kasutamine

2.1. Kasutajaõigused on isikupõhised. Kasutajaõigus antakse 12 kuuks.

2.1.1. Kasutajakonto loomise õigus on füüsilistel isikutel.

2.1.2. Kasutaja kohustub andmebaasist kogutavaid andmeid kasutama sihtostarbeliselt.

2.1.3. Kasutajal on keelatud jagada oma kasutajaõiguseid kolmandate isikutega.

2.1.4. Kasutaja kaotab andmebaasi kasutamise õiguse, kui ta jagab oma kasutajaõigusi kolmandatele isikutele.

 

2.2. Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tudengid saavad andmebaasile ligipääsu läbi oma õppekorraldaja.

 

2.3. Andmebaasis saab kasutaja vaadata aktiivsete näitlejate profiile. Profiilil on kasutajale nähtavad näitleja nimi, sünniaeg, elukoht linna täpsusega, e-posti aadress, loomeregister, pildid, videod, häälenäidis ja muud näitlejat iseloomustavad profiili andmed. Kasutaja saab luua kausta/projekti, kuhu on võimalik salvestada valitud näitlejad.

 

2.4. Andmebaasis saab näitleja lisada, vaadata ja muuta oma andmeid. Profiili loomisega annab näitleja isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6 lõige 1 punkti a alusel nõusoleku oma andmete töötlemiseks ning kolmandatele isikutele (kasutajatele) kättesaadavaks tegemiseks. Näitleja saab oma andmed ka desaktiveerida, mille järel tema profiil andmebaasi otsingus ei kajastu.

 

3. Andmebaasi haldaja poolt kogutavad andmed

3.1. Kasutajaõiguste taotlemise ja saamisega annab kasutaja andmebaasi haldajale nõusoleku järgmiste andmete kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõte, andmebaasi sisselogimise aeg, otsingute ajalugu ja kaustad.

 

3.2. Kasutaja vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud.

 

3.3. Isikuandmete töötlemise vajadus tuleneb andmebaasi olemuslikust eesmärgist ning on vajalik andmebaasi efektiivsuse tagamiseks.

 

3.4. Eesti Näitlejate Liit lähtub andmebaasi haldamisel üldistest isikuandmete kaitse põhimõtetest. Andmeid kogutakse minimaalses võimalikus mahus, mis on eesmärgi täitmiseks vajalik.

 

3.5. Andmebaasi haldaja töötleb andmebaasi kasutajate isikuandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes vastavates Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.

 

3.6. Kogutud andmeid säilitatakse arhiveerituna kuni 6 kuud peale kasutusperioodi lõppu.

 

4. Andmebaasi kasutaja õigused

4.1. Andmebaasi kasutajal on oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

4.1.1. õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele;

4.1.2. õigus taotleda isikuandmete parandamist juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;

4.1.3. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;

4.1.4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

4.1.5. õigus isikuandmete ülekandmisele;

4.1.6. õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele.

 

4.2. Eelnimetatud õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda andmebaasi haldaja poole: enliit@enliit.ee

Sulge

...